รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2018000784
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้รถไปประชุม v-net ปีการศึกษา 2561
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ปาณิสรา  นามสกุล วงษ์ชมภู
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานวิทยาเขตบางพระ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ปประชุม v-net ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่วันที่ 9/8/2561 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 9/8/2561 เวลา 16:00
จังหวัดที่เดินทาง นนทบุรี สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมริชมอนด์
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 3 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00017 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า อัลตีส(บุคลากรระดับ VIP) ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน กย-9905 ชลบุรีนายสุพรรณ อัญชุลี