รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2017001330
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง TEST
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ ศศิวิมล  นามสกุล แจ้คำ
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ขออนุญาติพิมพ์ทดสอบคะ
ตั้งแต่วันที่ 11/12/2560 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 11/12/2560 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง กทม.
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นง-1894 ชลบุรี