รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2016000637
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้พาหนะ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ทัศวรรณ  นามสกุล อ่อนลิ้ม
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
บรรทุกดิน
ตั้งแต่วันที่ 28/5/2559 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 28/5/2559 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง พนัสนิคม
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 5 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00058 รถบรรทุกส่วนบุคคล อีซูซุ NMR85H5FAII(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 85-2744 ชลบุรี