รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2015001113
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ จ. สุราษร์ธานี - อ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ (ขอเพิ่มเติม วันที่ 30 ส.ค.2558)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ กันยกร  นามสกุล ติดใจดี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาประมง
ตั้งแต่วันที่ 30/8/2558 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 30/8/2558 เวลา 20:00
จังหวัดที่เดินทาง สุราษฎร์ธานี สถานที่ที่เดินทาง ศรีสุบรรณฟาร์ม อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นง-1894 ชลบุรี