รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2015000870
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ ไพรินทร์  นามสกุล คงสมร
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ไปนิเทศนักศึกษาที่บริษัท ดังนี้ 1.บ.อัมตะ บี กริม 2.บ.สิบาคิโมโตะ 3.บ.โทบี้ 4.บ.เอสอีไอ
ตั้งแต่วันที่ 9/7/2558 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 9/7/2558 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง 1.บ.อัมตะ บี กริม 2.บ.สิบาคิโมโตะ 3.บ.โทบี้ 4.บ.เอสอีไอ
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00006 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า ไฮเอช(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นค-7251 ชลบุรี