รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2014001356
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง รับ-ส่ง และดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ กำธร  นามสกุล เขียวแก่
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
รับ-ส่ง และดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ของคณะ/หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ
ตั้งแต่วันที่ 17/11/2557 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 19/11/2557 เวลา 23:00
จังหวัดที่เดินทาง นครราชสีมา สถานที่ที่เดินทาง โรงแรมสักภูเดือน รีสอร์ทเขาใหญ่
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 45 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ