รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2014001174
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอใช้ยายพาหนะ
คำนำหน้าชื่อ นาย ชื่อผู้ขอใช้ วรวุฒิ  นามสกุล ตะนุมงคล
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ถวายกฐินพระราชทาน
ตั้งแต่วันที่ 25/9/2557 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 25/9/2557 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง นครนายก สถานที่ที่เดินทาง วัดเขาคอก ต.ศรีกะอาง อ.บ้านา จ.นครนายก
นำไปใช้ในงาน งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้เดินทาง 10 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00060 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน โตโยต้า คอมมิวเตอร์(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ นง-1894 ชลบุรี