รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2013000029
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ประชุมสภาวันที่ 22 มค
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ งามจิต  นามสกุล อินทวงศ์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 15/1/2556 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 15/1/2556 เวลา 19:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 1 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00014 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โตโยต้า แคมรี่(บุคลากรระดับ VIP) ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว กม-1989 ชลบุรีนายสมชาย ซิ้มเต็ก