รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2012001264
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง เดินร่วมการเงิน
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ เปรมปรีดา  นามสกุล สลับสี
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 7/9/2555 เวลา 09:30 ถึงวันที่ 7/9/2555 เวลา 15:00
จังหวัดที่เดินทาง ชลบุรี สถานที่ที่เดินทาง ชลบุรี ศรีราชา
นำไปใช้ในงาน งานบริหารของหน่วยงาน จำนวนผู้เดินทาง 2 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ
รหัสยานพาหนะรายละเอียดยานพาหนะหมายเลขทะเบียนชื่อพนักงานขับรถ
C00019 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน อีซูสุ สุพรีม(บุคลากรทุกระดับ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ กต-5423 ชลบุรี