รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2012001061
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ศึกษาดูงานวิชาการ
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ จินตนา  นามสกุล บุนนาค
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ศึกษาดูงานวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 15/9/2555 เวลา 06:00 ถึงวันที่ 15/9/2555 เวลา 18:00
จังหวัดที่เดินทาง สมุทรสงคราม สถานที่ที่เดินทาง โรงงานสยามไวน์เนอร์รี่
นำไปใช้ในงาน งานการเรียนการสอน จำนวนผู้เดินทาง 40 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ