รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2012000721
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 (อ.หทัยรัตน์)
คำนำหน้าชื่อ น.ส. ชื่อผู้ขอใช้ นิชาภา  นามสกุล พรหมอินทร์
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 6/6/2555 เวลา 05:00 ถึงวันที่ 6/6/2555 เวลา 20:30
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพมหานคร สถานที่ที่เดินทาง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
นำไปใช้ในงาน งานบริการวิชาการ จำนวนผู้เดินทาง 4 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ