รายการคำขอใช้ยานพาหนะ รหัสการขอใช้งาน : RSV2010000065
วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง ทดสอบเช็ควันที่ขอรถ
คำนำหน้าชื่อ นาง ชื่อผู้ขอใช้ วีนัส  นามสกุล ปั้นคล้าย
จากหน่วยงาน วิทยาเขตบางพระ > สำนักงานอธิการบดี  
วัตถุประสงค์การขอใช้งานยานพาหนะ
ทดสอบการขอรถ
ตั้งแต่วันที่ 22/10/2553 เวลา 08:00 ถึงวันที่ 22/10/2553 เวลา 08:00
จังหวัดที่เดินทาง กรุงเทพฯ สถานที่ที่เดินทาง กรุงเทพฯ
นำไปใช้ในงาน อื่นๆ (ระบุ) จำนวนผู้เดินทาง 30 ท่าน
สถานะการขอใช้บริการ ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
เหตุผลประกอบสถานะการอนุมัติ