รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ยกเลิกการใช้บริการ) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2020000393ขอรถไปราชการ22 พฤษภาคม 2563 6:1022 พฤษภาคม 2563 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000389ขอใช้ยานพาหนะ28 พฤษภาคม 2563 8:0028 พฤษภาคม 2563 18:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000381ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ 15 พฤษภาคม 2563 6:0015 พฤษภาคม 2563 18:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000357ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)18 พฤษภาคม 2563 8:0018 พฤษภาคม 2563 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000355ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)22 เมษายน 2563 10:3022 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000354ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)22 เมษายน 2563 10:3022 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000347ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)5 พฤษภาคม 2563 8:005 พฤษภาคม 2563 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000345ขอรถไปราชการ13 เมษายน 2563 12:0013 เมษายน 2563 17:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000333ขอรถไปราชการ1 เมษายน 2563 8:001 เมษายน 2563 16:30นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000321ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)18 มีนาคม 2563 10:3018 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000318ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์+สมัญญา)31 มีนาคม 2563 6:0031 มีนาคม 2563 18:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000313ขอใช้ยานพาหนะ20 มีนาคม 2563 6:0020 มีนาคม 2563 20:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000309ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ18 มีนาคม 2563 6:0018 มีนาคม 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000307ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์+สมัญญา)2 เมษายน 2563 6:002 เมษายน 2563 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000306ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์+สมัญญา)11 มีนาคม 2563 8:002 เมษายน 2563 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000305ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (จุฑารัตน์+สมัญญา)27 มีนาคม 2563 6:0027 มีนาคม 2563 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000300คืนอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3617 มีนาคม 2563 6:0017 มีนาคม 2563 21:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000299คืนอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3617 มีนาคม 2563 6:0017 มีนาคม 2563 21:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000293ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)30 เมษายน 2563 8:0030 เมษายน 2563 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000292ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)30 เมษายน 2563 8:0030 เมษายน 2563 8:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000289ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/25637 เมษายน 2563 6:007 เมษายน 2563 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000281ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งวิทยากรเข้าร่วมโครงการฯ (สยุมพร)11 มีนาคม 2563 6:0012 มีนาคม 2563 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000279ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)1 พฤษภาคม 2563 8:005 พฤษภาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000278ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)1 พฤษภาคม 2563 8:005 พฤษภาคม 2563 22:20น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000277ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)1 พฤษภาคม 2563 8:005 พฤษภาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000276ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)13 พฤษภาคม 2563 6:0015 พฤษภาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000275ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)1 พฤษภาคม 2563 8:005 พฤษภาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000274ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)13 พฤษภาคม 2563 6:0015 พฤษภาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000270ขอใช้ยานพาหนะ16 เมษายน 2563 7:0018 เมษายน 2563 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000269ขอใช้ยานพาหนะ21 เมษายน 2563 8:0021 เมษายน 2563 19:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000268ขอใช้ยานพาหนะ18 เมษายน 2563 8:0018 เมษายน 2563 19:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000267ขอใช้ยานพาหนะ21 เมษายน 2563 8:0021 เมษายน 2563 19:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000262ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ 13 มีนาคม 2563 6:0013 มีนาคม 2563 18:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000259ขอใช้งานงานพาหนะ15 มีนาคม 2563 4:0018 มีนาคม 2563 23:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000258ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (ผช.ทัศพันธุ์)6 มีนาคม 2563 6:006 มีนาคม 2563 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000257ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)28 กุมภาพันธ์ 2563 8:3028 กุมภาพันธ์ 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000252ขอใช้งานยานพาหนะ11 มีนาคม 2563 4:0013 มีนาคม 2563 23:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000250ขอใช้ยานพาหนะ21 เมษายน 2563 8:0021 เมษายน 2563 19:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000249ขอใช้ยานพาหนะ18 เมษายน 2563 8:0018 เมษายน 2563 19:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000248ขอใช้ยานพาหนะ18 เมษายน 2563 7:0018 เมษายน 2563 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000247ขอใช้ยานพาหนะ17 เมษายน 2563 7:0017 เมษายน 2563 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000246ขอใช้ยานพาหนะ16 เมษายน 2563 8:0016 เมษายน 2563 18:30น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000242ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ วิทยาเขตจันทบุรี (สมัญญา+ผอ.กองคลัง)2 มีนาคม 2563 6:002 มีนาคม 2563 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000241ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อไปปฏิบัติราชการที่วิทยาเขตจันทบุรี (สมัญญา)2 มีนาคม 2563 6:002 มีนาคม 2563 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000236ขอให้ยานพาหนะ (อ.วรพล)8 มีนาคม 2563 7:308 มีนาคม 2563 13:00นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000234ขอรถไปราชการ6 มีนาคม 2563 6:007 มีนาคม 2563 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000233ขอรถไปราชการ7 มีนาคม 2563 6:009 มีนาคม 2563 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000231ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการ (อ อภิวัฒน์)21 มีนาคม 2563 7:0021 มีนาคม 2563 17:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตยกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000222(รถบรรทุก) ไปบรรทุกกากมัน ที่ บ้านบึง ชลบุรี - ธนากรณ์ แย้มสำราญ21 กุมภาพันธ์ 2563 8:0022 กุมภาพันธ์ 2563 18:00น.ส.กันยกร ติดใจดียกเลิกการใช้บริการ
RSV2020000221ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ/ผอ.ประกัน)19 กุมภาพันธ์ 2563 6:0019 กุมภาพันธ์ 2563 19:00น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุขยกเลิกการใช้บริการ
12345678910...