รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2020000407ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (ผช.ฆณการ)28 พฤษภาคม 2563 8:0028 พฤษภาคม 2563 14:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000406ขอใช้ยานพาหนะ26 พฤษภาคม 2563 14:0026 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ำได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000404ขอใช้รถยนต์26 พฤษภาคม 2563 6:0026 พฤษภาคม 2563 18:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000403ขอใช้พาหนะ28 พฤษภาคม 2563 8:0028 พฤษภาคม 2563 16:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000402ขอใช้พาหนะ27 พฤษภาคม 2563 8:0027 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000401ขอใช้พาหนะ26 พฤษภาคม 2563 8:0026 พฤษภาคม 2563 16:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000400ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฎหมาย (ดวงใจ)27 พฤษภาคม 2563 6:0027 พฤษภาคม 2563 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000399ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมหารือฯ (ดวงใจ+สมัญญา)25 พฤษภาคม 2563 6:0025 พฤษภาคม 2563 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000398ขอใช้ยานพาหนะ27 พฤษภาคม 2563 8:0027 พฤษภาคม 2563 17:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000396ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)21 พฤษภาคม 2563 10:3021 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000395ขอรถไปราชการ25 พฤษภาคม 2563 6:0025 พฤษภาคม 2563 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000394ขอรถไปราชการ29 พฤษภาคม 2563 6:001 มิถุนายน 2563 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000392ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)22 พฤษภาคม 2563 10:3022 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000391ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)20 พฤษภาคม 2563 9:3020 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000390(รถบรรทุก) ขนวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ พนัสนิคม ชลบุรี - ธนากรณ์ แย้มสำราญ21 พฤษภาคม 2563 8:0021 พฤษภาคม 2563 13:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000388ขอใช้ยานพาหนะ27 พฤษภาคม 2563 10:0027 พฤษภาคม 2563 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000386ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (ผช.ฆณการ)24 พฤษภาคม 2563 8:0025 พฤษภาคม 2563 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000385ขอใช้ยานพาหนะ (รับ-ส่ง ที่ปรึกษา)21 พฤษภาคม 2563 5:0021 พฤษภาคม 2563 21:00น.ส.ชาลินี ชำนาญวารินทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000384ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะเพื่อรับส่งผู้ทรงคุณวุฒิ18 พฤษภาคม 2563 11:3018 พฤษภาคม 2563 17:00น.ส.จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000383ขอใช้ยานพาหนะรับส่งพระสงฆ์2 มิถุนายน 2563 6:302 มิถุนายน 2563 11:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000382ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ ก.บ.ง. ครั้งที่ 5/256328 พฤษภาคม 2563 6:0028 พฤษภาคม 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000379ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ วันที่ 15 พฤษภาคม 256315 พฤษภาคม 2563 6:0015 พฤษภาคม 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000377ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฎหมาย (สมัญญา+ดวงใจ)20 พฤษภาคม 2563 6:0020 พฤษภาคม 2563 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000376ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)15 พฤษภาคม 2563 10:3015 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000375ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)13 พฤษภาคม 2563 10:3013 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000374ขอใช้รถยนต์15 พฤษภาคม 2563 8:0015 พฤษภาคม 2563 16:30นายสุพจน์ แวงภูลาได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000373ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ11 พฤษภาคม 2563 8:3013 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.ยุคลธร กิมเส็งได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000372ขอใช้รถยนต์ราชการ8 พฤษภาคม 2563 9:308 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000371ขอใช้รถตู้15 พฤษภาคม 2563 6:0015 พฤษภาคม 2563 20:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000370ขอใช้ยานพาหนะ6 พฤษภาคม 2563 8:006 พฤษภาคม 2563 12:00น.ส.น้ำผึ้ง ตรีภัทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000369ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)8 พฤษภาคม 2563 10:308 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000367ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)7 พฤษภาคม 2563 7:007 พฤษภาคม 2563 18:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000366ขอใช้ยานพาหนะ4 พฤษภาคม 2563 8:004 พฤษภาคม 2563 17:30น.ส.น้ำผึ้ง ตรีภัทร์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000365ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกฎหมาย (สมัญญา+ดวงใจ)12 พฤษภาคม 2563 6:0012 พฤษภาคม 2563 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000364ขอใช้รถประชุมสภามหาวิทยาลัย21 พฤษภาคม 2563 6:0021 พฤษภาคม 2563 18:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000363ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)30 เมษายน 2563 15:0030 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000362ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)1 พฤษภาคม 2563 10:301 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000360(รถบรรทุก) ขนอาหารสัตว์ - ธนากรณ์ แย้มสำราญ29 เมษายน 2563 9:0029 เมษายน 2563 15:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000359ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)26 พฤษภาคม 2563 6:0026 พฤษภาคม 2563 20:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000356ขอใช้ยานพาหนะ7 พฤษภาคม 2563 8:307 พฤษภาคม 2563 16:30น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000353ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)22 เมษายน 2563 10:3022 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000352ขอรถไปราชการ21 เมษายน 2563 13:3021 เมษายน 2563 17:30นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000351ขอความอนุเคราะห์รถยนต์ราชการ 6 ล้อ (อ.นพรุจ)24 เมษายน 2563 8:0024 เมษายน 2563 17:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000350(รถบรรทุก) ขนฟางข้าวอัดก้อน ที่ พนัสนิคม ชลบุรี - ธนากรณ์ แย้มสำราญ17 เมษายน 2563 8:0017 เมษายน 2563 12:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000349ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ21 เมษายน 2563 10:3021 เมษายน 2563 12:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000348ขอรถไปราชการ16 เมษายน 2563 8:3016 เมษายน 2563 17:00นายสุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000346ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ16 เมษายน 2563 6:3016 เมษายน 2563 19:00น.ส.จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000344ขอใช้ยานพาหนะ (นายธนากรณ์) 14 เมษายน 2563 8:0014 เมษายน 2563 12:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000343ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)17 เมษายน 2563 10:3017 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2020000342ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)15 เมษายน 2563 10:3015 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...