รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2020000417ขอใช้ยานพาหนะ เพื่อประสานคดีกับอัยการคดีปกครอง (นายธิราช บัวรอด)4 มิถุนายน 2563 6:004 มิถุนายน 2563 18:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000380ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)19 สิงหาคม 2563 8:0019 สิงหาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000378ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ วันที่ 15 พฤษภาคม 256313 พฤษภาคม 2563 8:0013 พฤษภาคม 2563 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000368ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)19 สิงหาคม 2563 4:5019 สิงหาคม 2563 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000361ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)29 เมษายน 2563 10:3029 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000358ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)24 เมษายน 2563 10:3024 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000340ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์10 เมษายน 2563 10:0010 เมษายน 2563 15:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000339ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์9 เมษายน 2563 8:009 เมษายน 2563 8:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000336ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)3 เมษายน 2563 10:303 เมษายน 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000332ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะ31 มีนาคม 2563 10:0031 มีนาคม 2563 15:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000330ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)27 มีนาคม 2563 10:3027 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000328ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)24 มีนาคม 2563 10:3024 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000323ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)19 มีนาคม 2563 10:3019 มีนาคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000295ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)10 มีนาคม 2563 8:0010 มีนาคม 2563 8:00น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000255ขอใช้ยานพาหนะ26 กุมภาพันธ์ 2563 6:0026 กุมภาพันธ์ 2563 19:00น.ส.ปุณณภา เหลื่อมล้ำอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000088ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ23 มกราคม 2563 6:0023 มกราคม 2563 20:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000087ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ22 มกราคม 2563 8:0022 มกราคม 2563 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000084ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)22 มกราคม 2563 10:3022 มกราคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000078ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)20 มกราคม 2563 10:3020 มกราคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000057ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)15 มกราคม 2563 10:3015 มกราคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000046ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)13 มกราคม 2563 10:3013 มกราคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000007ขอใช้ยานพาหนะ5 มกราคม 2563 6:005 มกราคม 2563 19:30น.ส.น้ำผึ้ง ตรีภัทร์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2020000004ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)3 มกราคม 2563 10:303 มกราคม 2563 16:30น.ส.อรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001542ขอใช้รถ สถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรัย์ บ่อทอง27 ธันวาคม 2562 8:0027 ธันวาคม 2562 8:00นางศศิวิมล แจ้คำอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001526ขอใช้รถยนต์23 ธันวาคม 2562 8:0023 ธันวาคม 2562 8:00นายสุพจน์ แวงภูลาอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001502ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)17 ธันวาคม 2562 10:3017 ธันวาคม 2562 16:30นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001485ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)13 ธันวาคม 2562 10:3013 ธันวาคม 2562 16:30นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001444ขอใช้ยานพาหนะ30 พฤศจิกายน 2562 8:001 ธันวาคม 2562 23:30น.ส.น้ำผึ้ง ตรีภัทร์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001383ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)19 พฤศจิกายน 2562 10:3019 พฤศจิกายน 2562 16:30นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001381ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1301)19 พฤศจิกายน 2562 8:0019 พฤศจิกายน 2562 22:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001351ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)13 พฤศจิกายน 2562 15:3013 พฤศจิกายน 2562 16:30นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001301ขอใช้ยานพาหนะ5 พฤศจิกายน 2562 17:005 พฤศจิกายน 2562 20:00น.ส.น้ำผึ้ง ตรีภัทร์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001286ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)30 ตุลาคม 2562 15:3030 ตุลาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001231ประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9/256215 ตุลาคม 2562 8:0015 ตุลาคม 2562 8:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001222ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)10 ตุลาคม 2562 15:0010 ตุลาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001202ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)8 ตุลาคม 2562 15:008 ตุลาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001175ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)3 ตุลาคม 2562 15:303 ตุลาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001156ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 256230 กันยายน 2562 8:0030 กันยายน 2562 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001150ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)26 กันยายน 2562 13:3026 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001136ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะไปราชการ วันที่ 24 กันยายน 256223 กันยายน 2562 8:0023 กันยายน 2562 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001135ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)23 กันยายน 2562 15:3023 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001109ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)16 กันยายน 2562 15:3016 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001105ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ15 กันยายน 2562 4:0015 กันยายน 2562 21:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001097ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (พัสดุ)นางสาวอารีดา ขันตี11 กันยายน 2562 13:3011 กันยายน 2562 15:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001096ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)11 กันยายน 2562 15:3011 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001065ขอใช้ยานพาหนะ( นส.อัณวิการ์ ชื่นบาน)5 กันยายน 2562 8:005 กันยายน 2562 8:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001058ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)4 กันยายน 2562 15:304 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001046ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)2 กันยายน 2562 15:302 กันยายน 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001039ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)29 สิงหาคม 2562 15:3029 สิงหาคม 2562 17:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019001038ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ (การเงิน)30 สิงหาคม 2562 6:0030 สิงหาคม 2562 18:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
12