รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  เลือกดูเฉพาะสถานะ (อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่) แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2019000836ขอรถไปราชการ9 สิงหาคม 2562 8:0011 สิงหาคม 2562 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000835ขอรถไปราชการ13 สิงหาคม 2562 6:0013 สิงหาคม 2562 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000834ขอรถไปราชการ4 สิงหาคม 2562 6:004 สิงหาคม 2562 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000833ขอรถไปราชการ1 สิงหาคม 2562 6:001 สิงหาคม 2562 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000832ขอรถไปราชการ2 สิงหาคม 2562 6:002 สิงหาคม 2562 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000831ขอรถไปราชการ31 กรกฎาคม 2562 6:0031 กรกฎาคม 2562 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000826ขอใช้ยานพาหนะ (คณะเกษตรฯ)26 สิงหาคม 2562 5:0027 สิงหาคม 2562 22:00น.ส.กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000820ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (วศ.)2 สิงหาคม 2562 7:002 สิงหาคม 2562 17:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000777ขนปกปริญญา13 สิงหาคม 2562 6:0013 สิงหาคม 2562 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000729ขอใช้ยานพาหนะ(โครงการร่วมกับการไฟฟ้า ครั้งที่ 3 )31 สิงหาคม 2562 6:0031 สิงหาคม 2562 8:00น.ส.วิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000559ขอใช้พาหนะ19 พฤษภาคม 2562 9:0019 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000558ขอใช้พาหนะ19 พฤษภาคม 2562 9:0019 พฤษภาคม 2562 18:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000556ขอใช้พาหนะ10 พฤษภาคม 2562 8:0010 พฤษภาคม 2562 22:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000369ขอความอนุเคราะห์ใช้ยานพาหนะ15 มีนาคม 2562 8:0015 มีนาคม 2562 8:00น.ส.จันทนา กสิวิทย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000354ขอใช้ยานพาหนะ13 มีนาคม 2562 8:0013 มีนาคม 2562 8:00น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000273ขอใช้ยานพาหนะ เพื่อรับส่งผู้บริหาร (ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี)4 กุมภาพันธ์ 2562 6:004 กุมภาพันธ์ 2562 18:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000181ขออนุมัติใช้ยานพาหนะเพื่อเข้าร่วมประชุม12 กุมภาพันธ์ 2562 8:0012 กุมภาพันธ์ 2562 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2019000005ขออนุมัติใช้ยานพาหนะ2 มกราคม 2562 8:002 มกราคม 2562 8:00นายพิษณุกร มะกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018001055ขอใช้รถรับส่งผู้บริหาร31 ตุลาคม 2561 17:0031 ตุลาคม 2561 23:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018001024ขอรถไปราชการ22 ตุลาคม 2561 6:0022 ตุลาคม 2561 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000957ขอใช้พาหนะ8 ตุลาคม 2561 8:008 ตุลาคม 2561 8:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000876ขอรถไปราชมงคลธัญบุรี 1 กันยายน 2561 8:001 กันยายน 2561 20:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000788ขอรถไปราชการ1 สิงหาคม 2561 13:001 สิงหาคม 2561 16:30นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000704ขอใช้ยานพาหนะ9 กรกฎาคม 2561 8:009 กรกฎาคม 2561 8:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000523ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/256114 พฤษภาคม 2561 6:0015 พฤษภาคม 2561 20:00น.ส.อันธิกา ศักขิณาดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000414ขอใช้พาหนะ23 เมษายน 2561 13:0023 เมษายน 2561 17:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000413ขอใช้พาหนะ23 เมษายน 2561 13:0023 เมษายน 2561 17:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000406ขอใช้ยานพาหนะ20 เมษายน 2561 8:0020 เมษายน 2561 8:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000104ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา)29 มกราคม 2561 8:0029 มกราคม 2561 8:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2018000028ขอความอนุเคราะห์ใช้รถราชการ (ทช.)10 มกราคม 2561 8:0010 มกราคม 2561 8:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2017001330TEST11 ธันวาคม 2560 8:0011 ธันวาคม 2560 8:00นางศศิวิมล แจ้คำอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2017001277ขอใช้รถ รับ - ส่ง ผู้บริหาร22 พฤศจิกายน 2560 8:0022 พฤศจิกายน 2560 8:00นางกาญจนา กรอกกลางอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2017001029ขอใช้รถบัสเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากร28 มกราคม 2561 6:0031 มกราคม 2561 23:00น.ส.ยุคลธร กิมเส็งอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2017001008ขอใช้รถ (นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์)2 ตุลาคม 2560 9:002 ตุลาคม 2560 13:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2017000959test ระบบ14 กันยายน 2560 8:0014 กันยายน 2560 8:00น.ส.กวีพร บุญญาวานิชย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2017000958test ระบบ14 กันยายน 2560 8:0014 กันยายน 2560 8:00น.ส.กวีพร บุญญาวานิชย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2016000637ขอใช้พาหนะ28 พฤษภาคม 2559 8:0028 พฤษภาคม 2559 8:00น.ส.ทัศวรรณ อ่อนลิ้มอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2015001113 ไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ จ. สุราษร์ธานี - อ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ (ขอเพิ่มเติม วันที่ 30 ส.ค.2558)30 สิงหาคม 2558 8:0030 สิงหาคม 2558 20:00น.ส.กันยกร ติดใจดีอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2015000870ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้9 กรกฎาคม 2558 8:009 กรกฎาคม 2558 8:00น.ส.ไพรินทร์ คงสมรอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2014001356รับ-ส่ง และดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการย่อยที่ 2/กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 17 พฤศจิกายน 2557 5:0019 พฤศจิกายน 2557 23:00นายกำธร เขียวแก่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2014001174ขอใช้ยายพาหนะ25 กันยายน 2557 8:0025 กันยายน 2557 8:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2012001061ศึกษาดูงานวิชาการ15 กันยายน 2555 6:0015 กันยายน 2555 18:00น.ส.จินตนา บุนนาคอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2012000721ร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 (อ.หทัยรัตน์)6 มิถุนายน 2555 5:006 มิถุนายน 2555 20:30น.ส.นิชาภา พรหมอินทร์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่