รายการขอใช้งานยานพาหนะรอการอนุมัติ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
ยกเลิกการใช้บริการ
รายการขอใช้งานยานพาหนะทั้งหมด  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้วัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSV2021000312ขอใช้ยานพาหนะ (นายเด็ดเดี่ยว บุญมา โทร 1613)27 กันยายน 2564 8:0028 กันยายน 2564 21:00น.ส.โสรดา กลิ่นสุคนธ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000311ขอใช้ยานพาหนะ21 กันยายน 2564 8:0021 กันยายน 2564 21:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000310ขอใช้รถยนต์21 กันยายน 2564 8:0021 กันยายน 2564 16:30น.ส.ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000309ขอใช้ยานพาหนะ กบง 20 กันยายน 2564 6:0020 กันยายน 2564 20:00น.ส.เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000308ขอใช้ยานพาหนะ20 กันยายน 2564 4:0020 กันยายน 2564 18:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000307ขอใช้ยานพาหนะ (ศูนย์โควิด-19)1 ตุลาคม 2564 7:001 ตุลาคม 2564 16:30น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000306ขอใช้ยานพาหนะ16 กันยายน 2564 12:0017 กันยายน 2564 13:00นายวรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000305ขอใช้พาหนะ17 กันยายน 2564 6:0017 กันยายน 2564 22:00น.ส.เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000304ขอใช้ยานพาหนะ 17 กันยายน 2564 6:0017 กันยายน 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000303ขอใช้ยานพาหนะ 15 กันยายน 2564 8:0015 กันยายน 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000302ขอใช้ยานพาหนะ 16 กันยายน 2564 8:0016 กันยายน 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000301ขอใช้ยานพาหนะ 14 กันยายน 2564 8:0014 กันยายน 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000300ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าเข็มเชิดชูเกียรติฯ (เฉลิมวรรณ)28 กันยายน 2564 6:0028 กันยายน 2564 19:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000299ขอรถไปราชการ 7 กันยายน 2564 10:007 กันยายน 2564 17:00นายสุนาวิน ปานใหญ่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSV2021000298ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ก.บ.ม. (ชิตขวัญ)28 กันยายน 2564 6:0028 กันยายน 2564 19:30นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000297ขอความอนุเคราะห์ใช้รถมินิบัส9 สิงหาคม 2564 7:009 สิงหาคม 2564 14:00น.ส.เบญจมาศ สุวรรณทัตได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000296(รถบรรทุก) วัตถุดิบอาหารสัตว์ - ธนากรณ์ แย้มสำราญ9 สิงหาคม 2564 8:309 สิงหาคม 2564 15:30น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000295ขอใช้ยานพาหนะ4 สิงหาคม 2564 6:005 สิงหาคม 2564 18:00น.ส.นิราวัลย์ ศรีทองยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000294ขอใช้ยานพาหนะ21 กรกฎาคม 2564 12:3021 กรกฎาคม 2564 16:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000293ขอใช้ยานพาหนะ19 กรกฎาคม 2564 12:3019 กรกฎาคม 2564 16:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000292ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)30 กรกฎาคม 2564 6:0030 กรกฎาคม 2564 18:30น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000291ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)16 กรกฎาคม 2564 6:0016 กรกฎาคม 2564 18:30น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000290ขอใช้ยานพาหนะ14 กรกฎาคม 2564 6:0014 กรกฎาคม 2564 18:30น.ส.ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000289ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)19 กรกฎาคม 2564 6:0020 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000288ขอใช้รถ15 กรกฎาคม 2564 5:3016 กรกฎาคม 2564 18:00น.ส.จันทนา กสิวิทย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000287ดำเนินโครงการบริการวิชาการ 1ตำบลฯ ที่ อ.แกลง จ.ระยอง - รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา30 กรกฎาคม 2564 5:3031 กรกฎาคม 2564 19:30น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000286ขอใช้ยานพาหนะ (ศูนย์โควิด-19)9 กรกฎาคม 2564 7:309 กรกฎาคม 2564 13:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000285ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)19 กรกฎาคม 2564 6:0020 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000284ขอใช้พาหนะ15 กรกฎาคม 2564 6:0015 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.เกษร อินธิเสนยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000283ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ (สอ.)8 กรกฎาคม 2564 8:008 กรกฎาคม 2564 22:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000282ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)11 กรกฎาคม 2564 6:0012 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000281ขอใช้ยานพาหนะ (ศูนย์โควิด-19)9 กรกฎาคม 2564 8:009 กรกฎาคม 2564 13:00น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000280ขอใช้ยานพาหนะ 12 กรกฎาคม 2564 6:0012 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000279ขอใช้ยานพาหนะ 7 กรกฎาคม 2564 6:007 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000278ขอใช้ยานพาหนะ 8 กรกฎาคม 2564 6:008 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000277(รถบรรทุก) บรรทุกวัตถุดิบอาหารสัตว์ - ธนากรณ์ แย้มสำราญ7 กรกฎาคม 2564 8:307 กรกฎาคม 2564 12:00น.ส.กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000276ขออนุญาตใช้ยานพาหนะ เพื่อเข้าร่วมประชุมฯ (ดวงใจ)5 กรกฎาคม 2564 8:005 กรกฎาคม 2564 8:00นางเฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000275ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)31 กรกฎาคม 2564 6:0031 กรกฎาคม 2564 18:30น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000274ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)29 กรกฎาคม 2564 6:0029 กรกฎาคม 2564 18:30น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000273ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)17 กรกฎาคม 2564 6:0017 กรกฎาคม 2564 18:30น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000272ขอใช้พาหนะ7 กรกฎาคม 2564 6:008 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000271ขอใช้รถตู้ (เด็ดเดี่ยว)15 กรกฎาคม 2564 6:0015 กรกฎาคม 2564 18:30น.ส.ผกากาญจน์ แจ้งสว่างยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000270ขอใช้พาหนะ 15 กรกฎาคม 2564 6:0015 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000269ขอใช้ยานพาหนะ12 กรกฎาคม 2564 6:0012 กรกฎาคม 2564 18:00นายอังกูร กิตติวรกาลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000268ขอใช้ยานพาหนะ 14 กรกฎาคม 2564 6:0014 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000267ขอใช้รถราชการ (รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช)30 มิถุนายน 2564 8:0030 มิถุนายน 2564 21:00น.ส.ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000266ขอใช้ยานพาหนะ 7 กรกฎาคม 2564 6:007 กรกฎาคม 2564 20:00น.ส.ปุณณภา เขียวสลับยกเลิกการใช้บริการ
RSV2021000265ขอใช้ยานพาหนะ29 มิถุนายน 2564 8:0029 มิถุนายน 2564 16:30น.ส.ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000264ขอใช้ยานพาหนะ29 มิถุนายน 2564 7:0029 มิถุนายน 2564 19:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
RSV2021000263ขอใช้ยานพาหนะ29 มิถุนายน 2564 7:0029 มิถุนายน 2564 19:00นายนครชาย ไวยวิเชียรได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
12345678910...