ชื่อ-สกุล(ไทย) :นายศรีมา แจ้คำ
ชื่อ-สกุล(Eng) :Mr.
ประเภทบุคลากร :พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง :อาจารย์
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :038-358137

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000181 การอบแห้งเนื้อปลาด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ผู้ร่วมวิจัย
R000000168 การอบแห้งสมุนไพรด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000167 การอบแห้งเนื้อไก่ด้วยเครื่องอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่ง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000020 การอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล หัวหน้าโครงการวิจัย
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]