ชื่อ-สกุล(ไทย) :นางสาวศิริจันทร์ ตาใจ
ชื่อ-สกุล(Eng) :Ms.
ประเภทบุคลากร :ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ตำแหน่ง :อาจารย์อัตราจ้าง
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :039-307261

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]