ชื่อ-สกุล(ไทย) :นางโสพิศ ร่วมสุข
ชื่อ-สกุล(Eng) :Mrs.SOPIS RUAMSUKE
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :039-307261

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]