ชื่อ-สกุล(ไทย) :นางพาณี ขัมพะบุณย์
ชื่อ-สกุล(Eng) :Mrs.
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีสังคม
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :039-307261

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]