ชื่อ-สกุล(ไทย) :นายมาโนชญ์ กูลพฤกษี
ชื่อ-สกุล(Eng) :Mr.
ประเภทบุคลากร :ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :039-307261

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000184 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000144 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000143 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและติดผลของสำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000135 ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่ ผู้ร่วมวิจัย
R000000130 การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000127 การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000113 การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000112 การศึกษาเบื้องต้นของการขยายพันธุ์สำรอง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000106 การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไข่ต้นเตี้ยเพื่อพัฒนาเป็นพืชแซมในสวนผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000105 การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไข่ต้นเตี้ยเพื่อพัฒนาเป็นพืชแซมในสวนผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000104 การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไข่ต้นเตี้ยเพื่อพัฒนาเป็นพืชแซมในสวนผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย
R000000088 ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่ ผู้ร่วมวิจัย
R000000074 ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่ ผู้ร่วมวิจัย
R000000037 ศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเนียมในเชิงบูรณาการ ผู้ร่วมวิจัย
R000000028 ศึกษาการกลายพันธุ์เพื่อคัดเลือกพันธุ์จากต้นกล้าเงาะในธรรมชาติโดยใช้วิธีการติดตากับกิ่งกระโดงบนต้นแม่ ผู้ร่วมวิจัย
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]