ชื่อ-สกุล(ไทย) :นายกิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์
ชื่อ-สกุล(Eng) :Mr.
ประเภทบุคลากร :พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง :อาจารย์
สถานะการทำงาน :ทำงานปกติ
ชื่อ-สกุลเดิม :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :038-358137

 
 รายการโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]