วิทยาเขต 4 แห่ง
วิทยาเขต 4 แห่ง
   
วิทยาเขตบางพระ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
วิทยาเขตจันทบุรี
วิทยาเขตอุเทนถวาย
 

วิทยาเขตบางพระ

 Image

ที่ตั้ง :   เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0-3835-8137
โทรสาร  : 0-3834-1808-9
เว็บไซต์  : http://www.rmutto.ac.th
back to top
 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 Image

ที่ตั้ง :  เลขที่ 122 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-277-2985 , 02-277-3660
โทรสาร  : 02-692-2360-4 ต่อ 804, 830
เว็บไซต์  : http://www.cpc.rmutto.ac.th
 
back to top
 

วิทยาเขตจันทบุรี

 Image

ที่ตั้ง :  ถ.บำราศนราดูร ต.พลวง กิ่งอ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 222100
โทรศัพท์ : 0-3930-7001-4
โทรสาร  :  0-3930-7008 , 0-3930-7014
เว็บไซต์  : http://www.chan.rmutto.ac.th/
 
back to top
 

วิทยาเขตอุเทนถวาย

 Image

ที่ตั้ง :  เลขที่ 225 ถนน พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-252-911-2 
โทรสาร  : 02-281-0093 , 02-629-9021
เว็บไซต์  : http://www.uthen.rmutto.ac.th/
 
back to top