จำนวนบุคลากร จำแนกตามช่วงอายุในปี 2566 และประเภทบุคลากร
[ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกช่วงตามอายุและประเภทบุคลากร
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
ประเภทบุคลากร :  
       
หน่วยงานไม่เกิน 2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60มากกว่า 60ไม่ระบุรวม
วิทยาเขตบางพระ - - - - - - - - - - -
วิทยาเขตจันทบุรี - - - - - - - - - - -
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ - - - - - - - - - - -
วิทยาเขตอุเทนถวาย - - - - - - - - - - -
รวม - - - - - - - - - - -