รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2021000399ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (จุฑาทิพย์)14 ตุลาคม 2564 8:3014 ตุลาคม 2564 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000398ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (จุฑาทิพย์)12 ตุลาคม 2564 8:3012 ตุลาคม 2564 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000397ขอใช้ห้องประชุม20 กันยายน 2564 12:0020 กันยายน 2564 17:00น.ส. เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000396ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (จุฑาทิพย์)11 ตุลาคม 2564 8:3011 ตุลาคม 2564 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000395ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)16 กันยายน 2564 13:0016 กันยายน 2564 16:00น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000394ขอใช้ห้องประชุม15 กันยายน 2564 7:0015 กันยายน 2564 12:00น.ส. เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000393ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)16 กันยายน 2564 13:0016 กันยายน 2564 16:30น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000392ขอใช้ห้องประชุมวันวิสาข์23 กันยายน 2564 8:0023 กันยายน 2564 14:00น.ส. ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000391ขอใช้ห้องประชุม17 กันยายน 2564 8:0017 กันยายน 2564 14:00น.ส. เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000390ขอใช้ห้องประชุม22 กันยายน 2564 10:0022 กันยายน 2564 12:00น.ส. ดาวใจ รักษ์หิรัญยกเลิกรายการ
RSB2021000389ขอใช้ห้องประชุม22 กันยายน 2564 10:0022 กันยายน 2564 12:00น.ส. ดาวใจ รักษ์หิรัญได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000388ขอใช้ห้องประชุม15 กันยายน 2564 13:0015 กันยายน 2564 17:00น.ส. เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000387de13 กันยายน 2564 8:0014 กันยายน 2564 8:00น.ส.v vอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
RSB2021000386ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)8 กันยายน 2564 9:009 กันยายน 2564 17:00น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000385ขอให้ห้องประชุม ทำMOA 2 กันยายน 2564 9:002 กันยายน 2564 12:00น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000384ขออนุญาตใช้ห้องประชุมชลสุดา (ชิตขวัญ)28 กันยายน 2564 9:0028 กันยายน 2564 15:00นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000383ขออนุญาตใช้ห้องประชุมวันวิสาข์ (ชิตขวัญ)28 กันยายน 2564 6:0028 กันยายน 2564 16:30นาง เฉลิมวรรณ บัวขาวได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000382ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)14 กันยายน 2564 9:3014 กันยายน 2564 16:00น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000381ขอใช้ห้องประชุมวันวิสาชั้น 83 กันยายน 2564 10:003 กันยายน 2564 15:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000380ขอใช้ห้องประชุม10 กันยายน 2564 8:0010 กันยายน 2564 14:00น.ส. ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000379ขอใช้ห้องประชุมวันวิสาข์27 สิงหาคม 2564 8:0027 สิงหาคม 2564 16:30น.ส. ปาณิสรา วงษ์ชมภูได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000378ขอใช้งานห้องประชุม11 สิงหาคม 2564 9:0011 สิงหาคม 2564 12:00น.ส. ชนกานต์ จ้อยชูยกเลิกรายการ
RSB2021000377ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(สอ.)18 สิงหาคม 2564 9:0018 สิงหาคม 2564 12:00น.ส. ปิยะมาศ ชุ่มเงินได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000376ขอใช้ห้องประชุม (ก.บ.ง)20 สิงหาคม 2564 9:0020 สิงหาคม 2564 13:00น.ส. เกษร อินธิเสนได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2021000375ขอใช้ห้องประชุมวันวิสาข์5 สิงหาคม 2564 8:005 สิงหาคม 2564 17:00น.ส. ปาณิสรา วงษ์ชมภูยกเลิกรายการ
12345678910...