รายการขอใช้งานอาคารสถานที่ทั้งหมด
อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่านการอนุมัติ
ยกเลิกรายการ
รายการขอใช้งานอาคารสถานที่  แสดงรายการทั้งหมดทุกสถานะ
รหัสการขอใช้งานเรื่องการขอใช้งานวัน-เวลา
ที่เริ่มขอใช้
วัน-เวลา
ที่สิ้นสุดขอใช้
ชื่อผู้ขอใช้งานสถานะ
RSB2018000753โรงยิม ชั้น 2 8 ธันวาคม 2561 8:009 ธันวาคม 2561 17:10นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000752หอประชุมมังคลอุบล9 ธันวาคม 2561 8:009 ธันวาคม 2561 17:00นาย สุนาวิน ปานใหญ่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000751ขอใช้งานห้องประชุม (นายณัฐกิตติ์ สุกใส)25 กันยายน 2561 9:0025 กันยายน 2561 12:00นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000750ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุม25 กันยายน 2561 9:0025 กันยายน 2561 12:00นาง กาญจนา กรอกกลางยกเลิกรายการ
RSB2018000749เข้าตรวจเช็ค ปรับปรุงห้องรัศมีธารา24 กันยายน 2561 13:0024 กันยายน 2561 16:30น.ส. ลักษิกา ปรีดาวัลย์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000748ขอใช้ห้องประชุม21 กันยายน 2561 13:0021 กันยายน 2561 17:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลยกเลิกรายการ
RSB2018000747ขอใช้ห้องประชุม21 กันยายน 2561 13:0021 กันยายน 2561 17:00นาย วรวุฒิ ตะนุมงคลได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000746ขอใช้ห้องประชุม และห้องทานอาหารชั้น 621 กันยายน 2561 8:3021 กันยายน 2561 18:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000745ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(เก๋ กค.)26 กันยายน 2561 9:0026 กันยายน 2561 12:00นาง กาญจนา กรอกกลางยกเลิกรายการ
RSB2018000744ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม(เก๋ กค.)26 กันยายน 2561 9:0026 กันยายน 2561 12:00นาง กาญจนา กรอกกลางได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000743ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องสำหรับประชุม (UBI)25 กันยายน 2561 9:0025 กันยายน 2561 16:00น.ส. พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000742ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องสำหรับประชุม (UBI)25 กันยายน 2561 9:0025 กันยายน 2561 16:00น.ส. พิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ยกเลิกรายการ
RSB2018000741ประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 6/25612 ตุลาคม 2561 13:302 ตุลาคม 2561 18:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000740ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนวิชานันทนาการในชีวิตประจำวัน (อ.มนตรี อารีย์)28 พฤศจิกายน 2561 9:0028 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000739ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนวิชานันทนาการในชีวิตประจำวัน (อ.มนตรี อารีย์)21 พฤศจิกายน 2561 9:0021 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000738ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนวิชานันทนาการในชีวิตประจำวัน (อ.มนตรี อารีย์)14 พฤศจิกายน 2561 9:0014 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000737ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนวิชานันทนาการในชีวิตประจำวัน (อ.มนตรี อารีย์)7 พฤศจิกายน 2561 9:007 พฤศจิกายน 2561 16:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000736ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนวิชานันทนาการในชีวิตประจำวัน (อ.มนตรี อารีย์)31 ตุลาคม 2561 9:0031 ตุลาคม 2561 16:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000735ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนวิชานันทนาการในชีวิตประจำวัน (อ.มนตรี อารีย์)24 ตุลาคม 2561 9:0024 ตุลาคม 2561 16:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000734ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนวิชานันทนาการในชีวิตประจำวัน (อ.มนตรี อารีย์)17 ตุลาคม 2561 9:0017 ตุลาคม 2561 16:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000733ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องเรียนวิชานันทนาการในชีวิตประจำวัน (อ.มนตรี อารีย์)10 ตุลาคม 2561 9:0010 ตุลาคม 2561 16:00น.ส. อันธิกา ศักขิณาดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000732ขอใช้โรงยิม - สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรฯ23 กันยายน 2561 6:0023 กันยายน 2561 22:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000731ขอใช้โรงยิม - สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรฯ21 กันยายน 2561 6:0021 กันยายน 2561 22:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000730ขอใช้โรงยิม - สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรฯ22 กันยายน 2561 17:0022 กันยายน 2561 22:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
RSB2018000729ขอใช้โรงยิม - สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรฯ17 กันยายน 2561 12:0018 กันยายน 2561 22:00น.ส. กันยกร ติดใจดีได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการ
12345678910...