รายละเอียด
 
โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
รายละเอียด :

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้ดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูล ทั้ง 5 ฐาน
เดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
ในวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2553
ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
โดย : 000010
วันที่ : 9/2/2553 13:40:01
 
ทีมงาน

ทีมงาน
รายละเอียด :

คณะทำงานจาก มทร.ตะวันออก
 

โดย : 000010
วันที่ : 9/2/2553 14:00:35
ทีมงาน

ทีมงาน
รายละเอียด :

คณะทำงาน จากมทร.ตะวันออก
 

โดย : 000010
วันที่ : 9/2/2553 13:59:18
ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ
รายละเอียด :

ภาพบรรยากาศ ในการเข้าร่วมสัมมนาฯ
 

โดย : 000010
วันที่ : 9/2/2553 13:56:44
กล่าวต้อนรับ

กล่าวต้อนรับ
รายละเอียด :

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ทีมงานจาก มทร.ตะวันออก
 

โดย : 000010
วันที่ : 9/2/2553 13:55:13
หน้าแรก >> || ดูกิจกรรมทั้งหมด >>