คำแนะนำการใช้งาน

คู่มือการใช้งานนี้เป็นวิดีโอสาธิตการใช้งาน ที่ต้องใช้โปรแกรมในการรันวิดีโอ หากหน้าจอขึ้นให้รัน ActiveX ให้ท่านคลิ๊ก Allow Blocked Contents


ท่านสามารถคลิ๊กหัวข้อที่ท่านต้องการทำการศึกษา แล้วคลิ๊ก play วิดีโอ

หรือแสดงวิดีโอแบบเต็มจอ Full Screen ได้หากต้องการออกจากการชมแบบเต็มจอภาพให้กดปุ่ม Esc

หากต้องการเล่นซ้ำสามารถคลิ๊กที่ปุ่ม Replay