ขณะนี้มีผู้ใช้งานระบบจำนวน  0 ท่าน
 
 
 
 
 
 กิจกรรม MIS
 

เรื่อง :           โครงการอบรมการขอใช้งานยานพาหนะ, อาคาร และบริการงานอาคารสถานที่
รายละเอียด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบการขอใช้ยานพาหนะ, การขอใช้ห้อง และการขอความอนุเคราะห์งานบริการอาคารสถานที่ โดยจัดขึ้น ณ ห้องฝึกปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการ เตรียมความพร้อมในการเริ่มใช้งานระบบจริง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบการขอใช้ยานพาหนะ, การขอใช้ห้อง และการขอความอนุเคราะห์งานบริการอาคารสถานที่ โดยจัดขึ้น ณ ห้องฝึกปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการ เตรียมความพร้อมในการเริ่มใช้งานระบบจริง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553

วันที่ :          6/10/2553 15:59:37
เรื่อง :           โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
รายละเอียด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้ดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูล ทั้ง 5 ฐาน
เดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
ในวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2553
ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ :          9/2/2553 13:40:01

ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
 
     
 
Banner
 
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3835-8137 โทรสาร 0-3834-1808-9
Copyright © 2008 All right reserved